Årsmöte onsdag 27 maj 2020

Nytt datum för sällskapets årsmöte: onsdag 27 maj 2020 kl. 18 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Föredrag av fil. mag. Johan Hedberg: ”Eftersom jag icke äger ett särpräglat namn”. Efternamnsbyten i Sverige 1925–2015 – namnval och motiveringar i namnbytesansökningar” På grund av rådande coronaläge skjuts årsmötet 1 april upp till [Fortsätt …]

Årsmöte 3 april 2019

Ortnamnssällskapet håller sammanträde onsdagen den 3 april kl. 18:00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Föredrag av fil. dr Alexandra Petrulevich: Mellan Ryzland och Egyptaland. Ortnamn och omvärlden i medeltida svensk och dansk litteratur. Anmälan om deltagande i den efterföljande supén till vice sekr. Agneta Sundström, tel. 0733-52 52 59, agneta.sundstrom@sprakochfolkminnen.se senast måndag [Fortsätt …]

Sammanträde måndag 26 november

Ortnamnssällskapet håller sammanträde måndagen den 26 november kl. 18:00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Föredrag av sällskapets ordförande prof. Staffan Nyström: Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm Anmälan om deltagande i den efterföljande supén till vice sekr. Agneta Sundström, tel. 0733-52 52 59, [Fortsätt …]