Kontakt

Sällskapets styrelse 2018

Ordförande: professor Staffan Nyström

Vice ordförande: professor emeritus Svante Strandberg

Sekreterare: docent Mats Wahlberg

Skattmästare: fil. kand Leif Nilsson

Vice sekreterare och klubbmästare: fil. kand. Agneta Sundström

Övriga ledamöter: förste forskningsarkivarie Katharina Leibring, docent Agneta Ney, fil. dr Alexandra Petrulevich, avdelningschef Annette Torensjö.

Medlemskap

Anmälan om medlemskap (120 kr per år) görs till: medlem (a) ortnamnssallskapet.se eller till postadressen nedan.

Kontakt

Postadress
Ortnamnssällskapet i Uppsala
Box 135
SE-751 04 Uppsala
info (a) ortnamnssallskapet.se

Redaktion Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift
info (a) ortnamnssallskapet.se

Medlemskontakt
medlem (a) ortnamnssallskapet.se

Om denna webbplats

Redaktionellt ansvar

Ortnamnssällskapet i Uppsala, info (a) ortnamnssallskapet.se

Tekniskt ansvar

Marco Bianchi, webb (a) ortnamnssallskapet.se