Aktiviteter

De senaste exkursionerna har gått till

 • 2022 Norra Sörmland (trakten mellan Strängnäs och Mariefred samt Selaön).
 • 2019: Mälaröarna Lovön, Ekerön, Munsön och Adelsön
 • 2017: Norra Roslagen
 • 2015: Sydöstra Uppland
 • 2013: Sigtunabygden och trakten öster om Örsundsbro
 • 2011: Hållnäshalvön i norra Uppland.
 • 2009: Södertörn, med besök vid Hågelsta och Grödinge. Från Dalarö gick färden båtledes till Kymmendö, där deltagarna visades runt i Strindbergs fotspår.
 • 2007: sydvästra Uppland och sydöstra Västmanland med bl.a. agrarhistorisk vandring på Ängsö
 • 2005: västra Sörmland med besök bl.a. i Bie och Eriksberg
 • 2003: sydöstra Uppland och Roslagen med besök i Furusund

Vid de senaste sammankomsterna har följande föredrag hållits

2023

 • Mathias Strandberg: Från Vomb till Lövestad och från Långaröd till Sövde. Bebyggelsenamn i Färs härad i sydöstra Skåne
 • Sonja Entzenberg, Johan Hedberg, Leila Mattfolk: Risk för förväxling, lämpligt eller olämpligt? Vanliga frågor i en personnamnsvårdares vardag

2022

 • Josefin Devine: Jämtländska ortnamn – i Bertil Flemströms fotspår
 • Mats Wahlberg: Dagens gatunamnsgivning i Uppsala

2021

 • Johan Hedberg: Efternamnsbyten i Sverige 1925–1945 – namnförslag, namnval, orsaker
 • Katharina Leibring: Reinfeldt och Röda Faran, Lättfot och Linnéas blomsterbod. Om namngivning av farkoster, företag och somligt övrigt

2019

 • Daniel Solling: Stamböcker – en underutnyttjad källa inom personnamnsforskningen
 • Alexandra Petrulevich: Mellan Ryzaland och Egyptaland. Ortnamn och omvärlden i medeltida svensk och dansk litteratur.

2018

 • Staffan Nyström: Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm.
 • Maria Löfdahl och Lena Wenner: Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia. Om namn i en flerspråkig kontext

2017

 • Svante Strandberg: Domö, Fada, Mösa och Til. Svenska ortnamn i kontinentalgermansk belysning
 • Linnéa Gustafsson: Moderna binamns konstruktion och funktion

2016

 • Emilia Aldrin: Välja namn – välja kön? Hur förnamnsval bidrar till konstruktion av könsroller
 • Lars-Erik Edlund: Nytt och gammalt i det nordnorrländska namnskicket

2015

 • Leif Nilsson: Idrottens smeknamn under 100 år
 • Ulf Lundström: Lövånger, Renbergsvattnet, Frängsliden och andra ortnamn i norra Västerbotten

2014

 • Katharina Leibring: Molly, Findus och Stampe – namn på dagens sällskapsdjur
 • Sonja Entzenberg: Damerna i andra kammaren stredo hårt för släktnamnet eller Namnexpert trött på yrket – ortnamnsprincipen står i vägen. Några intressanta tidningsartiklar ur professor Harry Ståhls efterlämnade samlingar

2013

 • Per Vikstrand: Namnet Stockholm – på återbesök till ett klassiskt ortnamnsproblem
 • Lennart Elmevik: Namn jag stött och blött

2012

 • Magnus Källström: Kvinnor och män i tiohundratalets Uppland. Några nedslag i den vikingatida namnhistorien utifrån runinskrifter.
 • Ola Svensson: Ortnamn som rättshistorisk källa.

2011

 • Kristina Neumüller: Torpet ”Långsved eller Dröttjan”. Konkurrerande namn eller namnbyte?
 • Berit Sandnes, Lund: Skånska ortnamn med nordiska ögon

2010

 • Mats Wahlberg: Uppsalas gatunamn från 1600-talet till i dag. Aktörer på namngivningsarenan
 • Eva Brylla: Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning

2009

 • Paul Cullen och David Parsons: Recent research into Scandinavian place-names in Britain
 • Maria Löfdahl: Från Tistlarna till Nordkoster – namn på fyrar i Bohuslän.

2008

 • Mats G. Larsson: Fornlämningar och förändrade ägogränser. Bebyggelsenamnens ålder ur arkeologiskt perspektiv.
 • Agneta Sundström om binamnen i Arboga stads tänkebok

2007

 • Kristina Neumüller om sambandet mellan sjö- och ånamn
 • Per Nordenvall om adelsnamn i Sverige

2006

 • Hans Ringstam om FN:s ortnamnsverksamhet
 • Jubileumssymposium om namn och mångkultur

2005

 • Per Vikstrand om ortnamn och landskap på södra Öland
 • Svante Strandberg om ortnamn i Danmarks socken

2004

 • Lennart Elmevik om rekonstruktion av ord ur ortnamn
 • Sonja Entzenberg om aktuella tendenser i svenskt personnamnsskick

2003

 • Ulla Swedell om samiska och finska ortnamn i Sverige
 • Catharina Grünbaum om namn och mediespråkvård