Stipendier och priser

Stipendier

Ortnamnssällskapet i Uppsala delar, när ekonomin så tillåter, ut stipendiemedel för namnforskning i vid bemärkelse. Dessa medel kan sökas av medlemmar i sällskapet. Tänkbara ändamål kan vara följande:

  • publicering (inkl. tryckbidrag, språkgranskning, översättning),
  • anordnande av konferenser, exkursioner, studiebesök och liknande,
  • resekostnader, t.ex. deltagande i konferenser och symposier,
  • möjliggörande av kortare period av ledighet från annat arbete för att bedriva namnforskning.

Utlysningarna sker på våren på sällskapets hemsida då de formella kraven också presenteras. Beslut om tilldelning lämnas under september månad.

Se aktuella och gamla utlysningar

Uppsatspriser

Ortnamnssällskapet i Uppsala inrättade 2022 priser till förtjänta studenter för uppsatser på avancerad nivå med inriktning mot namnforskning. Syftet är att uppmuntra till akademiska studier och undervisning inom ämnet. Med inriktning mot namnforskning avses att namnmaterial i vid bemärkelse (ortnamn, personnamn, övriga namn, lagstiftning rörande namn etc.) ska ligga till grund för åtminstone en delstudie i uppsatsen. Uppsatser från samtliga humanistiska fält är välkomna.

Priserna delas ut årligen i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds att utan avgift bli medlemmar i sällskapet det följande året, men behöver därefter förnya sitt medlemskap på egen hand.

Mer detaljerad information om formella behörighetskrav, bedömningsgrunder samt prisernas antal och storlek publiceras på sällskapets hemsida under vårterminen.

Se aktuella och gamla utlysningar