Om Sällskapet

Ortnamnssällskapet i Uppsala har som syfte att främja studiet av ortnamn, personnamn och övriga namn och att genom föredrag och skrifter sprida forskningsresultat i dessa ämnen i så vida kretsar som möjligt.