Böcker utgivna av ortnamnssällskapet

Katharina Leibring, Staffan Nyström och Mats Wahlberg (red.). 2007. Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–21 oktober 2006. Läs mer om boken.

Katharina Leibring, Staffan Nyström och Mats Wahlberg (red.). 2011. Uppländska namnstudier: valda namnspalter ur Upsala Nya Tidning 1982–2002. Läs mer om boken.

Katharina Leibring och Staffan Nyström (red.). 2017. Svante Strandbergs skrifter. En bibliografi. Med en inledning av Thorsten Andersson. Läs mer om boken.