Uppländska namnstudier

Vad betyder egentligen Pustnäs, Skottsila och Til? Vilka namn bar upplänningarna under vikingatid och medeltid? I Uppländska namnstudier ges svar på de här frågorna. Boken innehåller nära hundra hittills svåråtkomliga artiklar om uppländska ort- och personnamn, från början skrivna som Namnspalter i Upsala Nya Tidning av medlemmar i Ortnamnssällskapet i Uppsala mellan 1982 och 2002. Här finns också Upplandskartor och ett register över namn som behandlas i boken. Läs och lär dig mer om namnen i ditt landskap!

Uppländska namnstudier kan köpas för medlemspris 100:- vid avhämtning på Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19–21. Pris för icke-medlemmar i Ortnamnssällskapet är 150:-.

Vänd dig till någon av redaktörerna Katharina Leibring (katharina.leibring@sprakochfolkminnen.se, 0735-58 60 64), Staffan Nyström (staffan.nystrom@nordiska.uu.se, 018-471 14 91) eller Mats Wahlberg (mats.wahlberg@sprakochfolkminnen.se, 0707-52 17 18) för att komma överens om tidpunkt när boken ska hämtas.