Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2006)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Agertz, Jan Ett förnamn och ett ortnamn
[A personal name and a place-name]
Summary 5–6
Elmevik, Lennart Frosta härad och »Dapra härad»
[Frosta härad and »Dapra härad»]
Summary 7–14
Entzenberg, Sonja Ablahadson, Arielleson, Starwarson och Nallesdotter. Nybildade efternamn på –son och –dotter 1995–2006
[Ablahadson, Arielleson, Starwarson and Nallesdotter. Newly created surnames in –son and –dotter, 1995–2006]
Summary 15–20
Falck-Kjällquist, Birgit Namnelementet bonde(n) i namn på naturliga landmärken i västra Sverige
[The name element bonde(n) in names of natural landmarks in western Sweden]
Summary 21–29
Gillingstam, Hans Penningby
[Penningby]
Summary 31–32
Nilsson, Leif God ortnamnssed i våra adresser?
[Good place-name practice in rural addresses in Sweden?]
Summary 33–36
Nyström, Staffan Nya mot-namn välkomnas
[New interchange names in -motet welcome]
Summary 37–40
Olofsson, Leif Gårdsnamn och andra namn på gårdar och torp med syftning på kvinnor i några socknar i Dalarna
[Farm-related bynames and other farm and croft names referring to women, recorded in three parishes in southern Dalarna]
Summary 41–50
Peterson, Lena Gysta i Bälinge
[Gysta in Bälinge]
Summary 51–58
Ringstam, Hans White House, Casablanca eller ad-Dar al-Baydā. Något om FN:s arbete med ortnamn
[White House, Casablanca or ad-Dar al-Baydā. UN work on place-names]
Summary 59–66
Strandberg, Svante Rygglösa i Bettna
[Rygglösa in Bettna]
Summary 67–70
Strandberg, Svante Stålbåga i Sörmland
[Stålbåga in Södermanland]
Summary 71–75
Strandberg, Svante Tisslegården i Kinne härad
[Tisslegården in Kinne härad]
Summary 77–80
Tollin, Clas Hur gamla är namnen på holmar och skär i Ängsö socken i Mälaren?
[How old are the names of islets and rocks in Ängsö parish in Lake Mälaren?]
Summary 81–88