Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2007)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Agertz, Jan Visingsö – Vätterns pärla. Presentation av ett projekt vid Jönköpings läns museum
[Visingsö – Pearl of Lake Vättern. Presentation of a project at the Jönköping County Museum]
Summary 5–20
Elmevik, Lennart Jäla – ett tidigt »prepositionsnamn»?
[Jäla – an early ‘prepositional name’?]
Summary 21–26
Fridell, Staffan Var stod slaget vid Gestilren 1210?
[Where was the battle of Gestilren in 1210?]
Summary 27–54
Fridell, Staffan Två ortnamn i Värend
[Two place-names in Värend]
Summary 55–61
Hagåsen, Lennart Norby i Uppsala
[Norby in Uppsala]
Summary 63–70
Nyström, Staffan Anna Lindhs Plats. Historien om ett namn i Stockholm och ett misskrediterat namnelement
[Anna Lindhs Plats. The story of a name in Stockholm … and a disparaged name element]
Summary 71–86
Schybergson, Anita Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv
[Ships’ names in Finland in historical perspective]
Summary 87–99
Sjöblom, Paula Finska företagsnamn. Deras struktur och funktion
[Finnish company names. Their structure and functions]
Summary 101–111