Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2008)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Brylla, Eva Chronschough går igen. Dekorativ stavning i efternamn
[Chronschough rides again. Decorative spelling of surnames]
Summary 9–14
Elmevik, Lennart Runföljden uilinisþat på Rökstenen
[The runic sequence uilinisþat on the Rök Stone]
Summary 15–23
Elmevik, Lennart Trössla – ett forntida önamn?
[Trössla – a prehistoric island name?]
Summary 25–28
Entzenberg, Sonja Under annat namn. Författares bruk av signaturer och pseudonymer i Sverige 1870–1920
[By another name. The use of signatures and pseudonyms by writers in Sweden from 1870 to 1920]
Summary 29–35
Fridell, Staffan Fornengelska meresteall och fornsvenska *marstall. En nordvästgermansk sammansättning?
[Old English meresteall and Old Swedish *marstall. A North-West Germanic compound?]
Summary 37–42
Fridell, Staffan Möjbro
[Möjbro]
Summary 43–49
Leibring, Katharina Namnanarki i svenska ladugårdar kring år 1900
[Name anarchy in Sweden’s cowsheds around 1900]
Summary 51–56
Nyström, Staffan Namn i min närhet. Några glimtar från namnforskarens arbetsfält
[Names in my vicinity. Glimpses from a name scholar’s field of work]
Summary 57–63
Rundkvist, Martin & Vikstrand, Per Ägonamn och järnåldersarkeologi. Tre landskapshistoriska nedslag norr om Mälaren
[Field names and Iron Age archaeology. Landscape historical studies of three sites north of Lake Mälaren]
Summary 65–78
Strandberg, Svante Betlehem, Skövde och Pommern. Uppkallelsenamn i Västermo socken
[Betlehem, Skövde and Pommern. Transfer names in Västermo parish]
Summary 79–88
Wahlberg, Mats Ortnamn och forntida teknik
[Place-names and prehistoric technology]
Summary 89–102