Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2009)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Elmevik, Lennart Bynamnet Möjbro
[The hamlet name Möjbro]
Summary 5–10
Elmevik, Lennart Sjönamnet Skagern och en norsk och svensk -vin-namnsgrupp
[The lake name Skagern and a group of Norwegian and Swedish -vin names]
Summary 11–18
Fridell, Staffan Askaken och Åskaken. En västsvensk-norsk sjönamnsgrupp
[Askaken and Åskaken A West Swedish–Norwegian group of lake names]
Summary 19–37
Fridell, Staffan Studier i sydsmåländska ortnamn
[Studies of southern Småland place-names]
Summary 39–47
Kvillerud, Reinert Sjöröd i Bohuslän. Ett bebyggelsenamn utan direkt förbindelse med hav eller sjö
[Sjöröd in Bohuslän, Sweden – despite its first element, a place-name with no reference to a lake or the sea]
Summary 49–55
Nyström, Staffan Dyarna i Sorunda
[Dyarna in Sorunda]
Summary 57–65
Pihl, Elin Ägonamnen i Söderby i Almunge 1710 och 1962–1963
[The field-names of Söderby in Almunge in 1710 and 1962–1963]
Summary 67–81
Strandberg, Svante Skällerö i Funbo socken
[Skällerö in Funbo parish]
Summary 83–89
Strandberg, Svante Stöckegården i Viste härad
[Stöckegården in Viste härad]
Summary 91–93