Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2010)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Elmevik, Lennart Lössnan och Lössnaren
[Lössnan and Lössnaren]
Summary 5–8
Fridell, Staffan Langdano
[Langdano]
Summary 9–12
Fridell, Staffan Ortnamn på Visingsö
[Place-names on Visingsö]
Summary 13–27
Gahrn, Lars & Fridell, Staffan Ängsö. Ett gods som tillhört Erik den helige
[Ängsö. An estate that belonged to St Erik]
Summary 29–34
Neumüller, Kristina Grindstugan, Römossen och Trumslagartorp. Nybyggesnamn i Rekarnebygden under 1500- och 1600-talet
[Grindstugan, Römossen and Trumslagartorp. Naming of new settlements in Rekarnebygden in the 16th and 17th centuries]
Summary 35–59
Ryman, Lennart Maisa på samhällets botten
[Maisa – at the bottom of society]
Summary 61–66
Strandberg, Svante Något om hemmansnamnet Krabbegården
[Remarks on the farm name Krabbegården]
Summary 67–70
Sundström, Kjell Sockennamnet Hammerdal – en felskrivning eller en korrekt beskrivning?
[The parish name Hammerdal – misspelling, or a correct description?]
Summary 71–83