Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2011)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Andersson, Thorsten Allbo härad
[Allbo härad]
Summary 5–9
Andersson, Thorsten Visingsö
[Visingsö]
Summary 11–15
Elmevik, Lennart Ulvsbygden – ett tolkningsförslag
[Ulvsbygden – a suggested interpretation]
Summary 17–22
Fridell, Staffan Bergkvara i Kalmar län
[Bergkvara in Kalmar county]
Summary 23–25
Fridell, Staffan Lindormen och ljungen
[Lindworm and ling]
Summary 27–30
Fridell, Staffan Några ortnamn i Värnamo socken
[Some place-names in Värnamo parish]
Summary 31–37
Melin, Elsa Namnet Ystad
[The name Ystad]
Summary 39–44
Neumüller, Kristina Långsved eller Dröttjan? Namnkonkurrens mellan yngre bebyggelsenamn
[Långsved or Dröttjan? Recent settlement names – competion and change]
Summary 45–61
Nyström, Staffan Solbaset och Solbaddet
[Solbaset and Solbaddet]
Summary 63–71
Ryman, Lennart Maisa på samhällets botten – ett par tillägg
[Maisa at the bottom of society – a postscript]
Summary 73–76
Sandnes, Berit Skånske stedsnavn i nordisk perspektiv
[Scanian place-names in Scandinavian perspective]
Summary 77–90