Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2012)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Andersson, Thorsten Rangelrumpan, en utjord i Ödeshögs socken i Östergötland
[Rangelrumpan, an outlying parcel of land in Ödeshög parish in Östergötland]
Summary 5–12
Eldblad, Anita Personnamnen i 1312 års markgäldslängd från Hållnäs
[Personal names in the 1312 land tax register from Hållnäs parish in Uppland]
Summary 13–29
Elmevik, Lennart Tre danska –lösa-namn
[Three Danish –løse names]
Summary 31–36
Elmevik, Lennart Det västgötska häradsnamnet Kåkind
[The Västergötland härad name Kåkind]
Summary 37–41
Fridell, Staffan Djura Nöbbele
[Djura Nöbbele]
Summary 43–48
Fridell, Staffan Hubbestad
[Hubbestad]
Summary 49–51
Fridell, Staffan Några småländska sockennamn
[Some Småland parish names]
Summary 53–57
Strandberg, Svante Fansjön, Gisen och Lyan. Tre sjönamn i Edsbro socken
[Fansjön, Gisen and Lyan. Three lake names in Edsbro parish]
Summary 59–75
Svensson, Börje Korrö
[Korrö]
Summary 77–79