Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2013)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Axelsson, Marcus et al. Alternativa och inofficiella ortnamn i Uppsala – tre smärre studier
[Alternative and unofficial place-names in Uppsala – three short studies]
Summary 5–27
Elmevik, Lennart Bynamnet Hade. Ett tolkningsförsök
[The village name Hade. An attempt at an interpretation]
Summary 29–33
Elmevik, Lennart Häradsnamnet Frökind
[The härad name Frökind]
Summary 35–40
Elmevik, Lennart Ortnamn jag stött och blött
[Place-names I keep coming back to]
Summary 41–53
Fridell, Staffan Krägga
[Krägga]
Summary 55–59
Fridell, Staffan Tre småländska bynamn
[Three Småland village names]
Summary 61–70
Källström, Magnus Kvinnor och män i tiohundratalets Uppland. Några nedslag i den vikingatida namnhistorien utifrån runinskrifter
[Women and men in 11th-century Uppland. Glimpses of Viking Age name history from runic inscriptions]
Summary 71–88
Ryman, Lennart Tier(p)e och några andra medeltida ortnamnsidentiska binamn
[Tier(p)e and other medieval bynames identical to place-names]
Summary 89–95
Strandberg, Svante By- och sockennamnet Öttum i Västergötland
[The village and parish name Öttum in Västergötland]
Summary 97–107
Strandberg, Svante Bälsunda i Hjälsta socken
[Bälsunda in Hjälsta parish]
Summary 109–112
Strandberg, Svante Gärskagården, Hissingsgården och Kvädaregården
[Gärskagården, Hissingsgården and Kvädaregården]
Summary 113–117
Tollin, Clas & Vikstrand, Per Danmarks och Alsike prästgårdars äldre namn
[The older names of the rectories of Danmark and Alsike]
Summary 119–129