Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2015)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Andersson, Thorsten NORNA i backspegeln. Personliga minnen från den första tiden
[NORNA in the rear-view mirror. A personal recollection of the early days]
Summary 5–13
Elmevik, Lennart Allbo härad, Aringsås och fgutn. Gutnal þing
[Allbo härad, Aringsås and Old Gutnish Gutnal þing]
Summary 15–21
Elmevik, Lennart Det gotländska sockennamnet Hemse
[The Gotland parish name Hemse]
Summary 23–25
Fridell, Staffan Loshult
[Loshult]
Summary 27–38
Fridell, Staffan Småländska ortnamnsstudier
[Småland place-name studies]
Summary 39–57
Hagåsen, Lennart Dalanamnen Hedemora, Gussarvet och Rusbo samt belägget køpstadher 1414
[The Dalarna names Hedemora, Gussarvet and Rusbo, and a 1414 record of the word køpstadher]
Summary 59–77
Hagåsen, Lennart Skogsnamnet Nåsten vid Uppsala. Och var låg nu Läby vad?
[The forest name Nåsten near Uppsala. And where was Läby ford?]
Summary 79–106
Olofsson, Leif Hinshyttan I Husby socken och sjön Rällingen. En felläsning med konsekvenser
[Hinshyttan in Husby parish and Lake Rällingen. A misreading with consequences]
Summary 107–110
Strandberg, Svante Järö (Margretelund) vid Åkersberga
[Järö (Margretelund) in Åkersberga]
Summary 111–120
Strandberg, Svante Stensjön i Stora Malm. Ett förhistoriskt namnbyte?
[Stensjön in Stora Malm: A prehistoric name change?]
Summary 121–127