Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2016)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Aldrin, Emilia Välja namn – välja kön? Hur förnamnsval bidrar till konstruktion av könsroller
[Choosing names – choosing gender? How first-name choices contribute to the construction of gender roles]
Summary 5–17
Elmevik, Lennart Buttle och Rute
[Buttle and Rute]
Summary 19–21
Fridell, Staffan Rönne å och Regnaren
[Rönne å and Regnaren]
Summary 23–35
Lilljegren, Joakim Namnet Bellevue i Göteborg
[The name Bellevue in Gothenburg]
Summary 37–44
Olofsson, Leif Kyrkbyn i Stora Skedvi socken och dess äldre namn
[The church village of Stora Skedvi parish and its earlier names]
Summary 45–50
Olofsson, Leif Rusbo i Hedemora. En kommentar till Lennart Hagåsen, Dalanamnen Hedemora, Gussarvet och Rusbo samt belägget køpstadher (OUÅ 2015) 1414
[Rusbo: A comment on Lennart Hagåsen, The Dalarna names Hedemora, Gussarvet and Rusbo, and a 1414 record of the word køpstadher (OUÅ 2015)]
Summary 51–53
Strandberg, Svante Hulteglänn och Rungeln. Två sjönamn i Döderhults socken
[Hulteglänn and Rungeln: Two lake names in the parish of Döderhult]
Summary 55–63
Strandberg, Svante Ysunda. Ett östgötskt gårdnamn
[Ysunda: An Östergötland farm name]
Summary 65–68