Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2017)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Aldrin, Emilia et al. Socioonomastiska perspektiv på personnamn, djurnamn och företagsnamn – fem smärre studier
[Socio-onomastic perspectives on personal names, animal names and company names – five short studies]
Summary 5–13
Andersson, Thorsten Tillbakablick
[A retrospective view]
Summary 15–18
Elmevik, Lennart Sagån
[Sagån]
Summary 16–21
Fridell, Staffan Finnveden, Lerike och Replösa. Tre småländska ortnamnsstudier
[Finnveden, Lerike and Replösa: Three Småland place-name studies]
Summary 23–39
Gustafsson, Linnéa Moderna binamns konstruktion och funktion
[The construction and function of modern nicknames]
Summary 41–55
Hagåsen, Lennart Malstastenens nur i uika återigen
[The Malsta stone – nur i uika revisited]
Summary 57–70
Källström, Magnus Några runonomastiska bidrag av Anders Celsius
[Some contributions to runic onomastics by Anders Celsius]
Summary 71–87
Strandberg, Svante Bjudby i Blacksta
[Bjudby in Blacksta]
Summary 89–95
Strandberg, Svante Kesebro i Lerbo
[Kesebro in Lerbo]
Summary 97–101
Strandberg, Svante Töle i Björnlunda
[Töle in Björnlunda]
Summary 103–106