Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2018)

Författare Titel Ladda ned Sid.
Lennart Elmevik Ekoln
[Ekoln]
Summary 5
Staffan Fridell Litla Aros
[Litla Aros]
Summary 9
Lennart Hagåsen Läroverksnamnen Peset, Pesverket och Pesaverket
[The grammar-school names Peset, Pesverket and Pesaverket]
Summary 13
Magnus Källström Nolbystenens buri (ack.) och ortnamnet Birsta
[The form buri (acc.) on the Nolby stone and the place-name Birsta]
Summary 23
Joakim Lilljegren Från Biscaja till Baskien. Förändringar i namnbruket genom tiderna
[From Biscaja to Baskien. Changes in name usage over the centuries]
Summary 45
Maria Löfdahl och Lena Wenner »Att säga sitt namn är att berätta sin släkts historia». Somaliska namn i svenskspråkig kontext
[‘To say one’s name is to tell the family’s history’. Somali personal names in a Swedish-speaking context]
Summary 61
Eva Nyman Mjönäs i Älvsbacka socken och andra namn på –näs i Värmland
[Mjönäs in Älvsbacka parish and other names in –näs in Värmland]
Summary 81
Svante Strandberg Båsenberga i Vingåker
[Båsenberga in Vingåker]
Summary 91
Svante Strandberg Namnet Fanna i Enköping
[The name Fanna in Enköping]
Summary 99
Svante Strandberg Nälje i Kattnäs
[Nälje in Kattnäs]
Summary 107
Svante Strandberg Tordyveln. Ett metaforiskt ortnamn?
[Tordyveln. A metaphorical place-name?]
Summary 120