Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (2019)

Författare Titel Läs Sid.
Staffan Fridell Ekerö, Eckern och Eckerö
[Ekerö, Eckern and Eckerö]
Summary 5
Staffan Fridell Några sjönamn i Rättviks finnmark
[Some lake names in Rättviks finnmark]
Summary 13
Staffan Fridell Orus
[Orus]
Summary 17
Magnus Källström Ett valkyrienamn i Medelpad?
[A Valkyrie name in Medelpad?]
Summary 21
Staffan Nyström Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm
[Saltsjöqvarn, 79 & Park and Nockebyn: Names and name trends in a growing Stockholm]
Summary 35
Staffan Nyström & Svante Strandberg Hundsgran – Graneberg
[Hundsgran – Graneberg]
Summary 45
Mats Rydén Skvattram
[The plant name skvattram]
Summary 59
Svante Strandberg
Namnet Dicka i Folkärna
[The name Dicka in Folkärna]
Summary 63
Svante Strandberg Namnen Orresta och Orrhammar i Flen
[The names Orresta and Orrhammar in Flen]
Summary 71
Svante Strandberg Ässingån och Oppäsen i Fellingsbro
[Ässingån and Oppäsen in Fellingsbro]
Summary 79