Ortnamssällskapets i Uppsala årsskrift 2020

Författare Titel Läs Sid.
Svante Strandberg Staffan Nyström – hemma i Sörmland och ute i världen
[Staffan Nyström – at home in Södermanland and out into the world]
Summary 7
Inger Larsson Staffansblommor och Mariablommor
[Stephen plants and Mary plants]
Summary 15
Linnea Gustafsson Vad händer med finskspråkiga förnamn I Sverige? En tentativ reflexion
[What is happening to Finnish first names in Sweden? A tentative reflection]
Summary 43
Viktoria Bengtsdotter Katz Ägonamnsbruk i förändring. Tre områden i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
[Changing field-names. Three areas of the Agricultural Landscape of Southern Öland World Heritage Site]
Summary 55
Olof Holm Haftorsnäs och Näset. Gård- och bynamn knutna till en jämtländsk by
[Haftorsnäs and Näset. Farm and village names linked to a Jämtland village]
Summary 65
Daniel Solling Stamböcker som källa för personnamnsforskningen. Exempel från en underutnyttjad genre
[Alba amicorum as a source for research on personal names. Examples form an underused genre]
Summary 73
Svante Strandberg Fänjan, Knotorp och Mjugg.  Tre ortnamn i Kila socken
[Fänjan, Knotorp and Mjugg.  Three place-names in Kila parish]
Summary 85
Svante Strandberg
Flassbro och Flassholmen
[Flassbro and Flassholmen]
Summary 97