Ortnamssällskapets i Uppsala årsskrift 2021

Författare Titel Läs Sid.
Källström, Magnus Ett oläst kvinnonamn på runstenen U 932 från Uppsala domkyrka
[An unread woman’s name on the rune stone U 932 from Uppsala Cathedral]
Summary 5
Lilljegren, Joakim Namnet Aimar
[The name Aimar]
Summary 14
Strandberg, Svante Gersnäs i Katrineholm
[Gersnäs in Katrineholm]
Summary 21
Strandberg, Svante Öljaren och Lilla Öljaren i Oppunda härad och Öljesjön i Fellingsbro
[Öljaren and Lilla Öljaren in Oppunda härad and Öljesjön in Fellingsbro]
Summary 27
Strandberg, Svante Oförstådda, missförstådda, omvandlade och förkastade ortnamn
[Place-names that are not understood or misunderstood, reshaped or discarded]
Summary 41
Tollin, Clas Namnen Lappkärret och Lappkärrsberget på Norra Djurgården från ett topografiskt och geografiskt perspektiv
[The names Lappkärret and Lappkärrsberget in Norra Djurgården from a topographical and geographical point of view]
Summary 59
Williams, Henrik Ett otolkat mansnamn på runstenen vid Lund, Björklinge socken (U 1054) och ett ordbildningsproblem
[An uninterpreted man’s name on the rune stone at Lund, Björklinge parish (U 1054), and a word formation problem]
Summary 71