Namn och mångkultur

Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–21 oktober 2006. Utgivna av Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Redigerade av Katharina Leibring, Staffan Nyström och Mats Wahlberg. Uppsala 2017.

Den här volymen innehåller tio föredrag från ett Uppsalasymposium 2006 om egennamn och mångkultur. Med utgångspunkt i svenska förhållanden diskuteras dels ortnamn och personnamn i flerspråkiga miljöer, dels ortnamn, personnamn och djurnamn som under olika tider har lånats in till Sverige.

Namn och mångkultur kan köpas för medlemspris 75 kr vid avhämtning på Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19–21. Pris för icke-medlemmar i Ortnamnssällskapet är 100 kr.

Vänd dig till någon av redaktörerna Katharina Leibring (katharina.leibring@isof.se, 0735-58 60 64) eller Mats Wahlberg (mats.wahlberg@isof.se, 0707-52 17 18) för att komma överens om tidpunkt när boken ska hämtas.