Svante Strandbergs skrifter

Svante Strandbergs skrifter. En bibliografi. Med en inledning av Thorsten Andersson. Sammanställd och redigerad av Katharina Leibring och Staffan Nyström. Uppsala 2017.

Den mycket produktive namnforskaren professor emeritus Svante Strandberg, mångårig styrelseledamot i Ortnamnssällskapet, hedrades på sin 75-årsdag 2017 med en bibliografi som förtecknar hans mer än 500 publicerade arbeten, varav närmare fyrtio i Ortnamnssällskapets årsskrift. Han har visat särskilt intresse för ortnamn i Södermanland men också i Uppland, Västergötland och andra delar av Norden.

Boken är slutsåld.