Eddan i Uppland: Exkursion den 15 september 2018

Lördagen den 15 september 2018 arrangerar Isländska sällskapet och Ortnamnssällskapet i Uppsala en gemensam exkursion i Uppland med temat ”Eddan i Uppland: En exkursion till några vikingatida runstenar och ortnamn”. Utflyktsmål blir de vikingatida runstenarna i Altuna, Drävle och Stora Ramsjö samt ortnamn på vägen.

Exkursionen vänder sig till studenter samt medlemmar i de båda sällskapen. Tack vare ett ekonomiskt bidrag från Ortnamnssällskapet är resan kostnadsfri för deltagarna.

Avfärd kl. 8.30 (tidigast) och återkomst kl. 17.00 (senast) i korsningen Villavägen/Thunbergsvägen (Engelska parken), Uppsala. Medtag egen lunchmatsäck.

Anmälan sker via det elektroniska formuläret senast 6 september. Principen först till kvarn tillämpas och besked lämnas den 7 september. I samband med det kommer vi också att skicka ut programmet för dagen.