Utlysning av stipendiemedel för år 2024

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2024 om 150 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse Tänkbara ändamål för den sökande kan vara bland annat dessa (utan prioritetsordning): publicering (inkl. tryckbidrag, språkgranskning, översättning), anordnande av konferenser, exkursioner, studiebesök och liknande, resekostnader, t.ex. deltagande i konferenser och symposier, möjliggörande av kortare period av [Fortsätt …]

Uppsatspriser – utlysning 2024

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser två uppsatspriser till förtjänta studenter om 10 000 kronor vardera. Priserna delas ut i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att utan avgift bli medlemmar i sällskapet 2025, men behöver därefter förnya sitt medlemskap på egen hand. Formella behörighetskrav Enbart uppsatser på avancerad nivå skrivna och ventilerade vid svenska [Fortsätt …]

Årsmöte 22 april 2024

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte måndagen den 22 april 2024 kl. 18.00 (precis). Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19. Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon [Fortsätt …]

Höstmöte 8 november 2023

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till sammanträde onsdagen den 8 november 2023 kl. 18.00 (precis) i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Efter mötesförhandlingarna håller fil. dr Mathias Strandberg ett föredrag över ämnet Från Vomb till Lövestad och från Långaröd till Sövde. Bebyggelsenamn i Färs härad i sydöstra Skåne. Mathias Strandberg [Fortsätt …]

Årsmöte 19 april 2023

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte onsdagen den 19 april kl. 18.00. Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19. Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5, till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon [Fortsätt …]

Ortnamnssällskapets i Uppsala priser till förtjänta studenter

Ortnamnssällskapet i Uppsala inrättade 2022 priser för uppsatser i namnforskning till förtjänta studenter på avancerad nivå i syfte att uppmuntra till vidare akademiska studier och undervisning inom ämnet. Priserna delas ut årligen i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att kostnadsfritt bli medlemmar i sällskapet det följande året, men behöver därefter förnya sitt [Fortsätt …]

Exkursion 3 september 2022

Lördagen den 3 september 2022 planeras en heldagsexkursion till norra Sörmland (trakten mellan Strängnäs och Mariefred samt Selaön). Kallelse skickas ut till medelammarna i mitten på augusti på e-post för dem som anmält sådan och med vanlig post till övriga medlemmar. Anmälan går att göra redan nu eller senast den 27 augusti till ortnamnssallskapet@gmail.com och [Fortsätt …]