Årsmöte 20 april 2021 på Zoom

Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte tisdagen den 20 april 2021 kl. 18:00 (precis)

På grund av rådande coronapandemi  kommer årsmötet att äga rum via internet med hjälp av Zoom. Logga gärna in en kvart i förväg, så att alla kan hinna ”släppas in” och noteras som närvarande.

Länk till Zoom-mötet: https://uu-se.zoom.us/j/69786576319
Meeting ID: 697 8657 6319

Föredragningslista

 1. Sammanträdet öppnas
 2. Protokoll från föregående sammanträde
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020
 4. Revisionsberättelse för år 2020
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Val av styrelseledamöter. Mandatperioden utgår för ledamöterna Katharina Leibring, Agneta Sundström och Annette Torensjö.
 7. Val av revisorer (hittillsvarande är som 1:e revisor Sara Wallinder från revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som 2:e revisor Elin Pihl och som suppleant Lina Jernebring från revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB)
 8. Utseende av valberedning
 9. Meddelanden
 10. Nya medlemmar
 11. övriga ärenden
 12. Föredrag av Johan Hedberg
 13. Diskussion
 14. Sammanträdet avslutas

Mötesföredrag

Efter årsmötesförhandlingarna föredrag av fil. mag. Johan Hedberg Efternamnsbyten i Sverige 1925–1945 – namnförslag, namnval och orsaker

Johan Hedberg är doktorand vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. I sitt föredrag kommer han att presentera några resultat från sin kommande avhandling.

Kommentera