Årsmöte 22 april 2024

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte måndagen den 22 april 2024 kl. 18.00 (precis). Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19. Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon [Fortsätt …]

Höstmöte 8 november 2023

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till sammanträde onsdagen den 8 november 2023 kl. 18.00 (precis) i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Efter mötesförhandlingarna håller fil. dr Mathias Strandberg ett föredrag över ämnet Från Vomb till Lövestad och från Långaröd till Sövde. Bebyggelsenamn i Färs härad i sydöstra Skåne. Mathias Strandberg [Fortsätt …]

Årsmöte 19 april 2023

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte onsdagen den 19 april kl. 18.00. Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19. Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5, till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon [Fortsätt …]

Årsmöte 27 april 2022

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte onsdagen den 27 april kl. 18.00. Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19. Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5, till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon [Fortsätt …]

Höstmöte 18 november 2021

Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till sammanträde torsdagen den 18 november 2021 kl. 18:00 (precis) i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3 (infart från Dag Hammarskjölds väg via Blåsenhusgatan). På grund av rådande Coronaepidemi blir det inte någon efterföljande supé. Av samma skäl kommer det också att vara möjligt att delta i sammanträdet [Fortsätt …]

Årsmöte 20 april 2021 på Zoom

Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte tisdagen den 20 april 2021 kl. 18:00 (precis) På grund av rådande coronapandemi  kommer årsmötet att äga rum via internet med hjälp av Zoom. Logga gärna in en kvart i förväg, så att alla kan hinna ”släppas in” och noteras som närvarande. Länk till Zoom-mötet: https://uu-se.zoom.us/j/69786576319 Meeting ID: 697 [Fortsätt …]

Årsmöte onsdag 27 maj 2020 på Zoom

Nytt datum för sällskapets årsmöte: onsdag 27 maj 2020 kl. 18.00 (precis). På grund av rådande coronapandemi blir det i år inget föredrag och ingen efterföljande supé. Mötet äger i stället rum via internet med hjälp av zoom. Vi vill också uppmana alla medlemmar med e-postadress att meddela denna till vice sekreteraren. Det blir då [Fortsätt …]

Årsmöte 3 april 2019

Ortnamnssällskapet håller sammanträde onsdagen den 3 april kl. 18:00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Föredrag av fil. dr Alexandra Petrulevich: Mellan Ryzland och Egyptaland. Ortnamn och omvärlden i medeltida svensk och dansk litteratur. Anmälan om deltagande i den efterföljande supén till vice sekr. Agneta Sundström, tel. 0733-52 52 59, agneta.sundstrom@sprakochfolkminnen.se senast måndag [Fortsätt …]

Sammanträde måndag 26 november

Ortnamnssällskapet håller sammanträde måndagen den 26 november kl. 18:00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Föredrag av sällskapets ordförande prof. Staffan Nyström: Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm Anmälan om deltagande i den efterföljande supén till vice sekr. Agneta Sundström, tel. 0733-52 52 59, [Fortsätt …]