Årsmöte 19 april 2023

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte onsdagen den 19 april kl. 18.00. Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.

Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5, till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon 0733-52 52 59, eller per e-post agneta.sundstrom@gmail.com senast måndagen den 10 april. Nya medlemmar kan vinna inträde i sällskapet. Även personer som inte är medlemmar av Ortnamnssällskapet är välkomna.

Efter årsmötet håller fil. kand. Sonja Entzenberg, fil. mag. Johan Hedberg och fil. dr Leila Mattfolk ett föredrag över ämnet Risk för förväxling, lämpligt eller olämpligt? Vanliga frågor i en personnamnsvårdares vardag.