Årsmöte 22 april 2024

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte måndagen den 22 april 2024 kl. 18.00 (precis). Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.

Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon 0733-52 52 59, eller per e-post agneta.sundstrom@gmail.com senast torsdagen den 11 april. Nya medlemmar kan vinna inträde i sällskapet. Även personer som inte är medlemmar av Ortnamnssällskapet är välkomna.

Efter årsmötet håller prof. em. Staffan Fridell ett föredrag över ämnet Från Rönne å och Ringsjön till Ljusnan och Lossen. Om ånamn och sjönamn.