Årsmöte 27 april 2022

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till årsmöte onsdagen den 27 april kl. 18.00. Plats: Hörsalen, Uppsala Arkivcentrum, von Kraemers allé 19.

Föredrag och efterföljande supé. Efter sammanträdet buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5, till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i buffén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon 0733-52 52 59, eller per e-post ortnamnssallskapet@gmail.com senast torsdagen den 21 april. Nya medlemmar kan vinna inträde i sällskapet. Även personer som inte är medlemmar av Ortnamnssällskapet är välkomna.

Det efter årsmötet annonserade föredraget om jämtländska ortnamn av fil. dr Josefin Devine är tyvärr inställt på grund av sjukdom. Vi får istället lyssna på ett föredrag av docent Mats Wahlberg om nutidens gatunamn i Uppsala.