Årsmöte 3 april 2019

Ortnamnssällskapet håller sammanträde onsdagen den 3 april kl. 18:00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3.

Föredrag av fil. dr Alexandra Petrulevich: Mellan Ryzland och Egyptaland. Ortnamn och omvärlden i medeltida svensk och dansk litteratur.

Anmälan om deltagande i den efterföljande supén till vice sekr. Agneta Sundström, tel. 0733-52 52 59, agneta.sundstrom@sprakochfolkminnen.se senast måndag 25 mars.

Kommentera