Höstmöte 18 november 2021

Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till sammanträde torsdagen den 18 november 2021 kl. 18:00 (precis) i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3 (infart från Dag Hammarskjölds väg via Blåsenhusgatan). På grund av rådande Coronaepidemi blir det inte någon efterföljande supé. Av samma skäl kommer det också att vara möjligt att delta i sammanträdet [Fortsätt …]