Höstmöte 18 november 2021

Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till sammanträde torsdagen den 18 november 2021 kl. 18:00 (precis) i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3 (infart från Dag Hammarskjölds väg via Blåsenhusgatan).

På grund av rådande Coronaepidemi blir det inte någon efterföljande supé. Av samma skäl kommer det också att vara möjligt att delta i sammanträdet via internet med hjälp av Zoom.

Länk till Zoom-mötet: https://uu-se.zoom.us/j/64109410548

Meeting ID: 641 0941 0548

Logga gärna in 10 minuter i förväg, så att alla kan hinna ”släppas in” och noteras som närvarande.

Föredrag

Föredrag av docent Katharina Leibring

Reinfeldt och Röda Faran, Lättfot och Linnéas Blomsterbod Om namngivning av farkoster, företag och somligt övrigt.

Att namnge är att ordna världen. Utöver personer, djur och platser har många andra ”enheter” namngivits genom historien. Namn på sådana ”enheter” brukar sammanfattande betecknas som Övriga namn. I föredraget behandlas såväl obligatorisk som frivillig namngivning inom denna mångfacetterade namngrupp.

Katharina Leibring är förste forskningsarkivarie vid Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala vid Institutet för språk och folkminnen. Hon är även Ortnamnssällskapets vice ordförande. I sin forskning har hon främst behandlat djurnamn, dagens personnamnsskick, tidigmoderna personnamn och företagsnamn.

 

Föredragningslista

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Protokoll från föregående sammanträde
  3. Meddelanden
  4. Nya medlemmar
  5. Ev. övriga ärenden
  6. Föredrag av Katharina Leibring
  7. Diskussion
  8. Avslutning

 

Kommentera