Utlysning av stipendiemedel för år 2024

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel för år 2024 om 150 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse Tänkbara ändamål för den sökande kan vara bland annat dessa (utan prioritetsordning): publicering (inkl. tryckbidrag, språkgranskning, översättning), anordnande av konferenser, exkursioner, studiebesök och liknande, resekostnader, t.ex. deltagande i konferenser och symposier, möjliggörande av kortare period av [Fortsätt …]