Uppsatspriser – utlysning 2024

Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser två uppsatspriser till förtjänta studenter om 10 000 kronor vardera. Priserna delas ut i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att utan avgift bli medlemmar i sällskapet 2025, men behöver därefter förnya sitt medlemskap på egen hand. Formella behörighetskrav Enbart uppsatser på avancerad nivå skrivna och ventilerade vid svenska [Fortsätt …]

Ortnamnssällskapets i Uppsala priser till förtjänta studenter

Ortnamnssällskapet i Uppsala inrättade 2022 priser för uppsatser i namnforskning till förtjänta studenter på avancerad nivå i syfte att uppmuntra till vidare akademiska studier och undervisning inom ämnet. Priserna delas ut årligen i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att kostnadsfritt bli medlemmar i sällskapet det följande året, men behöver därefter förnya sitt [Fortsätt …]