Ortnamnssällskapets i Uppsala priser till förtjänta studenter

Ortnamnssällskapet i Uppsala inrättade 2022 priser för uppsatser i namnforskning till förtjänta studenter på avancerad nivå i syfte att uppmuntra till vidare akademiska studier och undervisning inom ämnet. Priserna delas ut årligen i samband med sällskapets höstmöte. Prisbelönta uppsatsskribenter erbjuds möjlighet att kostnadsfritt bli medlemmar i sällskapet det följande året, men behöver därefter förnya sitt [Fortsätt …]