Höstmöte 8 november 2023

Medlemmarna i Ortnamnssällskapet i Uppsala kallas till sammanträde onsdagen den 8 november 2023 kl. 18.00 (precis) i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3.

Efter mötesförhandlingarna håller fil. dr Mathias Strandberg ett föredrag över ämnet Från Vomb till Lövestad och från Långaröd till Sövde. Bebyggelsenamn i Färs härad i sydöstra Skåne. Mathias Strandberg är forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, avd. för arkiv och forskning i Göteborg, och ansvarig för institutets dialekt- och ortnamnssamlingar från Skåne. Han har nyligen avslutat arbetet med den del i institutets serie Skånes ortnamn som behandlar bebyggelsenamnen i Färs härad.

Efter sammanträdet supé i Uppsala arkivcentrum, plan 5, till ett av sällskapet subventionerat pris av 100 kronor. Anmälan om deltagande i supén lämnas till vice sekreteraren Agneta Sundström, telefon 0733-52 52 59, eller per e-post agneta.sundstrom@gmail.com senast måndagen den 30 oktober. Nya medlemmar kan vinna inträde i sällskapet. Även personer som inte är medlemmar av Ortnamnssällskapet är välkomna.