Årsmöte onsdag 27 maj 2020 på Zoom

Nytt datum för sällskapets årsmöte: onsdag 27 maj 2020 kl. 18.00 (precis). På grund av rådande coronapandemi blir det i år inget föredrag och ingen efterföljande supé. Mötet äger i stället rum via internet med hjälp av zoom. Vi vill också uppmana alla medlemmar med e-postadress att meddela denna till vice sekreteraren. Det blir då [Fortsätt …]

Årsmöte 3 april 2019

Ortnamnssällskapet håller sammanträde onsdagen den 3 april kl. 18:00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Föredrag av fil. dr Alexandra Petrulevich: Mellan Ryzland och Egyptaland. Ortnamn och omvärlden i medeltida svensk och dansk litteratur. Anmälan om deltagande i den efterföljande supén till vice sekr. Agneta Sundström, tel. 0733-52 52 59, agneta.sundstrom@sprakochfolkminnen.se senast måndag [Fortsätt …]

Sammanträde måndag 26 november

Ortnamnssällskapet håller sammanträde måndagen den 26 november kl. 18:00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19, plan 3. Föredrag av sällskapets ordförande prof. Staffan Nyström: Saltsjöqvarn, 79 & Park och Nockebyn. Namn och namntrender i det växande Stockholm Anmälan om deltagande i den efterföljande supén till vice sekr. Agneta Sundström, tel. 0733-52 52 59, [Fortsätt …]

Eddan i Uppland: Exkursion den 15 september 2018

Lördagen den 15 september 2018 arrangerar Isländska sällskapet och Ortnamnssällskapet i Uppsala en gemensam exkursion i Uppland med temat ”Eddan i Uppland: En exkursion till några vikingatida runstenar och ortnamn”. Utflyktsmål blir de vikingatida runstenarna i Altuna, Drävle och Stora Ramsjö samt ortnamn på vägen. Exkursionen vänder sig till studenter samt medlemmar i de båda [Fortsätt …]